3 september 2019

In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik op deze website doe met informatie die ik over jou te weten kom. Als je vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van je bijhou, neem dan contact op met Yvonne van der Velden – Neefjes.

Bij de verwerking hou ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • ik je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerkt;
 • ik je recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van mijn website of een (potentiële) klant van me bent en deze gegevens zelf aan me verstrekt. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Ik publiceer deze gegevens niet tenzij ik jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die ik, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerk.

Wanneer je een (contact)formulier invult

Wanneer je het contactformulier invult gebruik ik persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruik ik de gegevens die jij aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, persoonlijke voorkeuren, en e-mailadres. Deze heb ik nodig om je verzoek te kunnen afhandelen.  Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

Wanneer je een (potentiële) klant van me bent

Wanneer je een klant van me bent gebruik ik je NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te doen.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Ik bewaar de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Deel ik persoonsgegevens met derden?

Ik deel je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van de administratie via administratiesoftware of mijn boekhouder.

Dit gaat om de volgende partijen:

 • Belastingdienst, zij kunnen natuurlijk ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van Boon Webdesign.
 • Google (Analytics), zij verwerken de website statistieken.
 • Informer (factuur en administratiesoftware)
 • 4D advies (boekhouder)

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geef ik je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Ik probeer zo min mogelijk cookies op mijn websites te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. Ik plaats cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en onze social media accounts. Ik verwijs naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Ik wijs je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met me opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat mijn privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mijn contactinformatie

Creayv
Yvonne van der Velden – Neefjes
Pastoor C. Vasselaan 20
1424 SL De Kwakel
yvonne@creayv.nl

Menu